Brita – recyklácia použitých filtrov a zodpovednosť k životnému prostrediu

15. augusta 2023
Brita – recyklácia použitých filtrov a zodpovednosť k životnému prostrediu
Obmedzujeme používanie jednorazových plastov a recyklujeme. Pridajte sa!
Brita – recyklácia použitých filtrov a zodpovednosť k životnému prostrediu

Recyklácia produktov BRITA 

Od roku 1992 je možné všetky časti filtračných patrón BRITA opakovane využiť a materiály recyklovať. Užívatelia vodných filtrov BRITA pre domácnosti môžu vrátiť použité patróny vybraným predajcom (pripravujeme pre vás mapu všetkých predajcov, ktorí na recyklačnom programe participujú). Vybraní predajcovia, ktorí odovzdané patróny od zákazníkov zhromaždia, ich následne odošlú do závodu BRITA na recykláciu.

BRITA si vytýčila cieľ vytvoriť ekologické štandardy vývoja a výroby svojich produktov tak, aby boli priateľské k životnému prostrediu. Tieto požiadavky BRITA berie do úvahy pri posudzovaní využitia existujúcich zdrojov, pri vylúčení plytvania a trvaní na úplnej recyklácii všetkých výrobkov.

Proces recyklácie

Ako vyzerá proces recyklácie v BRITE 

  • Recyklačné oddelenie spoločnosti BRITA rozdrví použité filtračné patróny a filtračný materiál je oddelený od plastových častí.
  • Plastový materiál je očistený a následne zomletý. Výsledný granulát je dodávaný priemyslu na spracovanie plastických hmôt.
  • Aktívne uhlie a ionomeničová zložka (obsah filtračných patrón) sú oddelené na separačnej a regeneračnej linke.
  • Aktívne uhlie je vrátené výrobcovi, ktorý prevedie jeho reaktiváciu v špeciálnom zariadení, alebo je použité na čistenie odpadových vôd. Ionomeničová zložka filtrov zostáva v spoločnosti BRITA, kde je úplne regenerovaná.
  • Záverečné tepelné spracovanie zabezpečí opätovnú hygienickú čistotu materiálu. Po skončení tohto procesu ionomenič opäť spĺňa všetky kvalitatívne, funkčné a hygienické požiadavky, aké sú očakávané od nových, čerstvo vyrobených filtrov. Toto je zaručené striktnými internými a externými kontrolami. Regenerovaný menič iónov je tak možné znovu použiť pri výrobe nových filtrov pre domácnosť.

Použité filtračné patróny

Kam môžem ako zákazník poslať použité filtračné patróny BRITA na recykláciu? 

  1. Spoločnosť Potten & Pannen - Staněk group a.s., prevádzkujúca internetový obchod www.pottenpannen.sksa ako výhradný distribútor výrobkov značky BRITA v Českej a Slovenskej republike zapojila do recyklačného programu. Použité filtre môžete vrátiť v našej predajni alebo ich poslať poštou na našu adresu. Všetky použité filtre prepravujeme do výrobných závodov BRITA v Nemecku, kde sú recyklované spôsobom opísaným vyššie.

Adresa na doručenie použitých filtrov poštou.

Hopi s.r.o.
Potten & Pannen – Staněk group, a.s., Hala H2
Zděbradská 74
251 01  Jažlovice Říčany

Mohlo by vás tiež zaujímať

Mohlo by vás tiež zaujímať

SÚVISIACE A ODPORÚČANÉ PRODUKTY