Ako reklamovať

Reklamácie:  +420 725 855 605, e-mail: reklamacie@pottenpannen.sk

Sme tu pre vás:  Pon - Pia 8:00 - 16:00, 

Niekedy sa môže stať, že sa tovar poškodí, alebo s ním nie ste z nejakého dôvodu spokojní a chcete ho vrátiť. Mrzí nás, keď sa to stane, pretože je to pre Vás nepríjemnosť. Nižšie popisujeme, ako takúto vec napravíme:

Rozlišujte prosím tieto stavy, aby sme sa vyhli nedorozumeniam:

  • Reklamácia tovaru - bol Vám dodaný tovar, ktorý podľa vás vykazuje výrobné chyby.
  • Reklamácia dodávky - bol Vám dodaný iný tovar, než ste si objednali.
  • Vrátenie tovaru - tovar chcete z ľubovoľného dôvodu vrátiť (nepáči sa vám ako vyzerá v skutočnosti atď.). Na to Vám garantujeme právo po dobu tridsiatich dní od doručenia tovaru.

Stačí ho primerane zabaliť a odoslať na našu adresu späť spolu s číslom objednávky a informáciou o čísle účtu, kam vám máme vrátiť peniaze. Bude Vám vratená suma, ktorú ste zaplatili za tovar.

  • vrátený tovar nesmie byť použitý, poškodený alebo inak znehodnotený
  • nakupujúci doručí vrátený tovar poštou na vlastné náklady na adresu predajcu s vyplneným formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy
    (Potten & Pannen - Staněk group, a.s., Obchodní 110, Čestlice, 251 01, Česká republika).

Vrátenie tovaru - do 30 dní

U nás kúpený tovar môžete do 30 dní odo dňa doručenia bez udania dôvodu vrátiť.

Upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti:

  • Vrátený tovar nesmie byť použitý, poškodený alebo inak znehodnotený.
  • Kupujúci doručí vrátený tovar osobne alebo poštou na vlastné náklady na adresu predávajúceho.
  • Ak bolo dodanie zakúpeného tovaru sprevádzané dodaním darčeka alebo inej a cenovej výhody, musí sa vrátiť aj darček/cena.
Ak je tovar poškodený alebo použitý, alebo ak je poškodený obal (alebo úplne chýba), vrátenie peňazí môže byť primerane znížené alebo vo výnimočných prípadoch môže byť vrátenie peňazí odmietnuté.

Ako a kde vrátiť tovar (pri odstúpení od kúpnej zmluvy)?

Tovar odošlite primerane zabalené na našu adresu:
Potten & Pannen - Staněk group, a.s., Obchodní 110, Čestlice, 251 01. Česká republika
Pripojte prosím kontaktné údaje, číslo objednávky a informácií o čísle účtu, kam Vám máme vrátiť peniaze.

Použite prosím formulár (547 kB) pre vrátenie zakúpeného tovaru - odstúpenie od kúpnej zmluvy .

Rezervácia na predajni

Rezerváciou tovaru nedochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy ani k objednaniu tovaru. Na základe rezervácie dôjde len k rezervácii tovaru na príslušnej predajni Potten & Pannen - Staněk. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde až zakúpením tovaru na príslušnej predajni Potten & Pannen - Staněk.
To znamená, že pri kúpe rezervovaného tovaru nevznikajú práva a povinnosti stanovené v Občianskom zákonníku pre prípad uzatvorenia kúpnej zmluvy tzv. prostriedky komunikácie na diaľku, okrem iného ani právo kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej 14dňovej lehote.

Reklamácia tovaru

A) Reklamácia tovaru pri doručení

Prosíme vás, aby ste ihneď po dodaní tovaru skontrolovali, či tovar prišiel v poriadku a v kvalite, akú ste si objednali. Pokiaľ nie, okamžite nás kontaktujte (do 48 hodín po doručení tovaru, najlepšie e-mailom) a uveďte číslo vašej objednávky (je na faktúre pri dodávke) a zašlite fotografie poškodenia- takýto tovar Vám bude vymenený kus za kus obratom poštou. 

Jeden z dôležitých krokov pri uznaní reklamácie je hlavne fotodokumentácia! Tú je potrebné urobiť ak je tovar poškodený prípadne rozbitý.

B) Reklamácia tovaru v záručnej lehote

Pre uplatnenie reklamácie využite, prosím, reklamačný formulár (560 kb). Tento zašlite spoločne s tovarom.

Tovar odošlite primerane zabalené na našu adresu:
Potten & Pannen - Staněk group, a.s., Obchodní 110, Čestlice, 251 01. Česká republika

Pokiaľ sa v priebehu záruky na tovar (zo zákona dva roky, u niektorého tovaru môže byť záruka predĺžená) vyskytne na tovare chyba, ktorú považujete za výrobnú, pozrite sa, či ste dostali s dodávkou zvláštny Záručný list. Na ňom je popísaný postup reklamácie - tou môže byť napríklad doručenie tovaru do autorizovaného servisu. Pokiaľ  žiadne zvláštne inštrukcie k tovaru neboli, alebo už ste ich niekam založili, kontaktujte nás a dohodneme spôsob vybavenia vašej reklamácie. Počas záručnej doby máte právo na bezplatné odstránenie vady po doručení tovaru vrátane príslušenstva a po predložení dokladu o zaplatení. Tovar zaslaný formou dobierky nebude prevzatý.

Pozor: reklamovať nie je možné opotrebenie, napríklad otupenie nožov atď.

O výsledku reklamácie Vás budeme informovať bezprostredne po ukončení reklamačného konania a to telefonicky a zároveň e-mailom, resp. Vám bude doporučene zaslaný reklamačný protokol.

Reklamácia dodávky

Poslali sme Vám niečo iné? Prijmite prosím naše ospravedlnenie a informujte nás o situácii na kontaktných údajoch. Podľa toho, čo sa stalo, sa dohodneme, ako situáciu vyriešiť.