Ako reklamovať

Reklamácie: +420 725 855 605, e-mail: reklamacie@pottenpannen.sk

Sme tu pre vás: Pon - Pia 8:00 - 16:00, 

Niekedy sa môže stať, že sa tovar poškodí, alebo s ním nie ste z nejakého dôvodu spokojní a chcete ho vrátiť. Mrzí nás, keď sa to stane, pretože je to pre Vás nepríjemnosť. Nižšie popisujeme, ako takúto vec napravíme:

Rozlišujte prosím tieto stavy, aby sme sa vyhli nedorozumeniam:

  • Reklamácia tovaru - bol Vám dodaný tovar, ktorý podľa vás vykazuje výrobné chyby.
  • Reklamácia dodávky - bol Vám dodaný iný tovar, než ste si objednali.
  • Vrátenie tovaru - tovar chcete z ľubovoľného dôvodu vrátiť (nepáči sa vám ako vyzerá v skutočnosti atď.). Na to Vám garantujeme právo po dobu tridsiatich dní od doručenia tovaru.

Stačí ho primerane zabaliť a odoslať na našu adresu späť spolu s číslom objednávky a informáciou o čísle účtu, kam vám máme vrátiť peniaze. Bude Vám vratená suma, ktorú ste zaplatili za tovar.

  • vrátený tovar nesmie byť použitý, poškodený alebo inak znehodnotený
  • nakupujúci doručí vrátený tovar poštou na vlastné náklady na adresu predajcu s vyplneným formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy
    (Potten & Pannen - Staněk group, a.s., Obchodní 110, Čestlice, 251 01, Česká republika).

Ako a kam vrátiť tovar (pri odstúpení od kúpnej zmluvy v lehote 30 dní)?

Tovar odošlite primerane zabalené na našu adresu:
Potten & Pannen - Staněk group, a.s., Obchodní 110, Čestlice, 251 01. Česká republika
Pripojte prosím kontaktné údaje, číslo objednávky a informácií o čísle účtu, kam Vám máme vrátiť peniaze.

Použite prosím formulár (408 kB) pre vrátenie zakúpeného tovaru - odstúpenie od kúpnej zmluvy .

Rezervácia na predajni

Rezerváciou tovaru nedochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy ani k objednaniu tovaru. Na základe rezervácie dôjde len k rezervácii tovaru na príslušnej predajni Potten & Pannen - Staněk. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde až zakúpením tovaru na príslušnej predajni Potten & Pannen - Staněk.
To znamená, že pri kúpe rezervovaného tovaru nevznikajú práva a povinnosti stanovené v Občianskom zákonníku pre prípad uzatvorenia kúpnej zmluvy tzv. prostriedky komunikácie na diaľku, okrem iného ani právo kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej 14dňovej lehote.

Reklamácia tovaru

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady tovaru upravuje „Reklamačný poriadok“, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto obchodných podmienok.

Reklamácia tovaru pri doručení

Prosíme vás, aby ste ihneď po dodaní tovaru skontrolovali, či tovar prišiel v poriadku a v kvalite, akú ste si objednali. Pokiaľ nie, okamžite nás kontaktujte (do 48 hodín po doručení tovaru, najlepšie e-mailom) a uveďte číslo vašej objednávky (je na faktúre pri dodávke) a zašlite fotografie poškodenia- takýto tovar Vám bude vymenený kus za kus obratom poštou. 

Jeden z dôležitých krokov pri uznaní reklamácie je hlavne fotodokumentácia! Tú je potrebné urobiť ak je tovar poškodený prípadne rozbitý.

Reklamácia tovaru v záručnej lehote

Pre uplatnenie reklamácie využite, prosím, reklamačný formulár (224 kb). Tento zašlite spoločne s tovarom.

Pokiaľ sa v priebehu záruky na tovar (zo zákona dva roky, u niektorého tovaru môže byť záruka predĺžená) vyskytne na tovare chyba, ktorú považujete za výrobnú, pozrite sa, či ste dostali s dodávkou zvláštny Záručný list. Na ňom je popísaný postup reklamácie - tou môže byť napríklad doručenie tovaru do autorizovaného servisu. Pokiaľ  žiadne zvláštne inštrukcie k tovaru neboli, alebo už ste ich niekam založili, kontaktujte nás a dohodneme spôsob vybavenia vašej reklamácie. Počas záručnej doby máte právo na bezplatné odstránenie vady po doručení tovaru vrátane príslušenstva a po predložení dokladu o zaplatení. Tovar zaslaný formou dobierky nebude prevzatý.

Pozor: reklamovať nie je možné opotrebenie, napríklad otupenie nožov atď.

O výsledku reklamácie Vás budeme informovať bezprostredne po ukončení reklamačného konania a to telefonicky a zároveň e-mailom, resp. Vám bude doporučene zaslaný reklamačný protokol.

Reklamácia dodávky

Poslali sme Vám niečo iné? Prijmite prosím naše ospravedlnenie a informujte nás o situácii na kontaktných údajoch. Podľa toho, čo sa stalo, sa dohodneme, ako situáciu vyriešiť.